• Điện thoại
    0933 314 413
  • Tam Kỳ
    Quảng Nam

Bếp nhà chị Diệp – Duy Xuyên, Quảng Nam – Mộc Quang Thịnh